Новини от FXcolor.eu


Конфиденциалност

 

Тази страница предоставя нашата Декларация за Конфиденциалност на данните.
Тя описва начина, по който ние събираме информацията, как я пазим или как можем да я използваме.
При употреба на нашия уеб сайт - сайта fxcolor.eu (магазин за специални бои и оборудване),
вие се съгласявате с правилата на Декларацията за Конфиденциалност/Поверителност на информацията.

Ние събираме само информацията, която е необходима, за да може да предоставяме стоки или услуги свъвзани със сайта fxcolor.eu.
Това включва информацията, която ни позволява да подобрим услугите, които ние предлагаме.
Тя ни позволява да ви представяме предлаганите то нас стоки и услуги, които вие можете да сметнете,
за полезни или интересни. Ние НЕ събираме и НЕ изискваме информация за вашите разплащателни карти и сметки.
Информацията, която ние събираме, включва онова, което е необходимо за изпълнение на услугата заявена от вас,
като: вашето име, адрес за доставка, детайли за поръчката, имейл-адрес и телефон за обратна връзка.

Винаги, когато вие използвате fxcolor.eu, ние събираме и съхраняваме информация,
която е изпратена направо към нашият сървър, от вашия браузер. 
Сървъра временно изпраща малки количества информация към вашия браузер.
Те са складирани във вашия компютър на дисково устройство и са известни като 'cookies'.

Cookies ни позволяват да идентифицираме кой използва сайта ни, правят вашата връзка със сайта, по-бърза,
като помнят информацията, която е била съхранена, на нашите сървъри.
Тази информация ще ни помогне непрекъснато да подобряваме сайта и да предлагаме на нашите клиенти
повече артикули и съдържание, което те приемат за полезно.

Ние можем да изберем да използваме технология, която предоставя късо потвърждение до нашите сървъри, когато вие отваряте имейл изпратен от нас на вашата поща. 
Това ни позволява да знаем, че вие сте получили имейла и сте потвърдили вашето съгласие за определено действие описано в имейла, чрез активиране на обратна връзка.

Ние можем да получим обновена информация за вас от външни източници, като нашите куриери:
(Например: адресът, който вие сте ни предоставили е остарял или променен).
За в бъдеще, Ние можем също така да придобием информация за вас от източниците, които са не пряко свързани с нас.
Това ще бъде единствено за целта да ви даде информация близка до вашите нужди или предоставяне на оферти.
Ако ние наистина придобиеме такава информация, ние само ще я получим от организациите,
които следват политика за Конфиденциалност/поверителност, която отговаря на националните принципи за неприкосновеност,
или кой да е друг закон приложен, за да защити неприкосновеността на потребителите в интернет.

Като цяло, използваме само информацията, която ние събираме!

Тя подобрява функционалността на сайта, предлаганите услуги, информацията за стоките, обратната връзка с клиентите.
Събраната и използвана от нас информация НЕ се предоставя на друг без ваше съгласие.
Информацията за която отговаряме е свързана само и единствено с употребата на нашия сайт fxcolor.eu
След напускане на границите на сайта, чрез каквато и да е връзка, към друга страница, моля, проверете Декларациите за Конфиденциалност/поверителност отнасящи се за тази страница.

Информацията Ви и действията които предприемате, след напускане на границите на сайта ни, са ваша отговорност!